ÚVOD

– ranný kruh + nálada
– piesne na rozohriatie

GRO

– projekt ISLAND: deti budú vystrihovať z propagačných materiálov typické reálie o Islande a nalepovať na projekt
– úloha je zameraná na nácvik správnej výslovnosti hlások: š, č, ž, ň, ľ, c, s

ZÁVER

– opakovanie slov z predchádzajúcich hodín
– razítka
– pozdrav

SZ: sopka, ľadovec, sopka, gejzír, vodopád, polárna žiara, kôň – kone, ovca – ovce, veľryba, skyr, sveter, vikingovia, počasie, sušené ryby, žralok

17.1.2015 - kópia