ÚVOD

– ranný kruh + nálada
– opakovanie piesní: Hlava, ramená, kolená, palce, Keď si šťastný, Jeden, dva, tri…
– opakovanie formou hry: predstavenie, pozdravy, rodina, čísla, ovocie

GRO

– nácvik koledy Roľničky:

Roľničky, roľničky
Hurá, už je sneh, rozlieha sa smiech.
Deti kričia, zvonček znie, biele mámenie.
Sneh je vôkol nás, svetu dáva jas.
Rozlieha sa zvonenie, zima je tu zas.

Roľničky, roľničky, kto vám dal ten hlas?
Ježiško maličký a či Mikuláš?
Roľničky, roľničky, prinášajú sneh,
piesne našej mamičky, Vianoce a smiech.

– návšteva Českej školy a spoločne spievanie kolied

ZÁVER

– razítka
– pozdrav

IMG_20141213_113112

13.12.2014