ÚVOD

– ranný kruh + nálada
– piesne: Hlava, ramená, kolená, palce, Keď si šťastný, Jeden, dva, tri…

GRO

– opakovanie: predstavenie, rodina, čísla, pozdravy
– hravé formy opakovania

ZÁVER

– razítka
– pozdrav

29.11.14