ÚVOD

– ranný kruh a nálada
– opakovanie: Ako sa voláš? + pozdravy
piesne: Hlava, ramená, kolená, palce, Keď si šťastný

GRO

– pieseň: Jeden, dva , tri, štyri, päť

 

Jeden, dva, tri, štyri, päť, spočítam si všetko hneď.

Päť kvietočkov na lúke,

päť prštekov na ruke,

päť guľôčok v jednej jamke,

utekajme k našej mamke.

Jeden, dva, tri, štyri, päť, už to vieme naspamäť.

– vedieť čísla od 1 – 10
– vedieť členov rodiny: mama, otec/tato, sestra, brat, dedko/starý otec, babka/stará mama
– vyrobiť fotoalbum

ZÁVER

– razítka
– pozdrav

SZ: jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, mama, otec/tato, sestra, brat, dedko/starý otec, babka/stará mama

20141122_102413

Rodina