ÚVOD

– ranný kruh + nálada

– spievanie piesní

GRO

– pomenovanie emócií podľa obrázkov

– hra: Zrkadlá: deti sa dajú do dvojíc, každá dvojica si vyžrebuje 2 obrázky. postavia sa tvárou k sebe. Prvé dieťa podľa obrázku začne mimikou ukazovať pocit/náladu, druhé dieťa to bude mať napodobniť – princíp zrkadla a nakoniec povedať, čo ukazovalo – aký pocit, emóciu.

ZÁVER

– omaľovánky
– razítka

omalovanka pre deti

f3 - tlač

f2 - tlač

f1 - tlač