ÚVOD

– ranný kruh + nálada

– spievanie piesní

GRO

– zámená

– výroba darčekov na Deň rodiny

ZÁVER

– opakovanie slovnej zásoby formou hier

– razítka

SZ: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni

zámena