ÚVOD

– ranný kruh + nálada

– hra: Farby

– opakovanie piesene: My sme malí muzikanti

GRO

– kreslenie ľudského tela

– opakovanie a prehlbovanie slovnej zásoby: témy Povolanie + Ľudské telo

– pieseň: Rafaela stonožka

ZÁVER

– opakovanie slovnej zásoby

– pieseň Mama mi dala korunu

– razítka

21.3.2015

piesne: