Drahí rodičia :)

Vzhľadom na našu milovanú Matku prírodu a jej kreácie bude vyučovanie dnešnej hodiny trochu na Vás!

Prejdite si s deťmi časti ľudského tela, mnohé už poznajú z piesne Hlava, ramená, kolená, palce

V prílohe je pieseň Rafaela stonožka, v rámci uväznenia víchricou spievajte si doma túto rezkú pieseň :)

Nasledujúcu hodinu všetko s nimi zopakujem, ale skúste v rámci možností prejsť s nimi aspoň niečo.

Ďakujem a vidíme sa budúcu sobotu ! Ak nám to príroda dovolí :D

Stonožka Rafaela