ÚVOD

– ranný kruh + nálada

– opakovanie piesne: Ide, ide vláčik

– nová pieseň: My sme malí muzikanti

GRO

– povolania

– hra: ZIMA – ZIMA – TEPLO – TEPLO

ZÁVER

– opakovanie slovnej zásoby

– razítka

7.3.2015

Povolania