ÚVOD

– predstavenie masiek v kruhu s hudbou
– opakovanie pesničiek: Hlava, ramená, kolená, palce, Keď si šťastný, Jeden, dva, tri…, Prší, prší

GRO

– Hry: Strom, stromček, stromisko
Stoličkový tanec
Sochy
Tlieskané zvieratá
Poznávačka ovocia

ZÁVER

– rozdanie cien maskám
– razítka
– pozdrav

karneval 14.2.2015