ÚVOD

– zoznamovanie v kruhu
– aktivita Klbko: v kruhu si navzájom hádžeme klbko vlny a kto práve drží klbko sa predstaví a povie, čo má rád. drží kúsok klbka a hádže ďalej. Tak vzniká sieť. Keď sa všetci v kruhu vystriedajú, klbko sa hádže po vzniknutej línií a opakujú sa mená
– aktivita Zrkadlo: na chodbe je na stoličke položené zrkadlo, poviem deťom, že aby sa vyšli pozrieť na chodbu, lebo tam na nich na stoličke čaká špeciálny hosť :) Deti pôjdu po jednom na chodbu a majú si nechať pre seba, kto tam bol. Na záver si s deťmi povieme, že oni sú tým špeciálnym hosťom.

GRO

– naučíme sa pieseň: Hlava, ramená, kolená, palce
– organizačné otázky: v krabici bú na papierikoch lístočky s otázkami a cukríky, dieťa vylosuje jeden papierik a podá rodičovi, ono si vezme cukrík

ZÁVER

– domáca úloha: vedieť povedať zopár informácií o Slovákovi, ktorého mám rád alebo ktorého obdivujem