Slovná zásoba: emócie

Písanie

Balóny

Opakovanie

Geometrické tvary

Omaľovánka domček (geometrické tvary)