Opakovanie

Dopravné prostriedky (hra „Pexeso“, hra „Prepíš slovo na tabuľu“)

Farby (hra „Nájdi niečo…“)

Počítanie (hra „Bubliny“)

Časti tela (hra „Patutoi“)

Návšteva učiteľov z ČR

Abeceda – prehľad II

Opakovanie neislandských písmen

Výslovnosť neislandských hlások