vyucovanie c.29Opakovanie

Nálada

Prihlášky, dotazníky (deti, ktoré neboli 12. septembra)

Kreslenie & rozprávanie o prázdninách s rodičmi (deti, ktoré neboli 12. septembra)

Zelenina (flash cards)

Ovocie (blindfolded taste test)

Pesničky

Červené jabĺčko

Čie sú to kone

Abeceda – prehľad

Slovenská abeceda

Hľadanie neislandských písmen v textoch

List od pani učiteľky