Opakovanie

Pozdravy, frázy (komix)

Geometrické tvary (kruh, obdĺžnik, štvorec, elipsa, trojuholník)

Abeceda

Šlabikár 2. časť – prehľad

Hra (loptička na tabuli)

Puzzle („Nakresli vlastné puzzle“)